Ermelo-Liberaal
Wij horen graag wat er bij u leeft

Schriftelijke vragen Ermelo-Liberaal aan College B&W

Schriftelijke vragen fractie Ermelo-Liberaal aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Ermelo inzake de bodemverontreiniging aan “De Zanderij”

Aan het College van Burgemeester & Wethouders,

De fractie van Ermelo-Liberaal heeft de volgende drie vragen inzake de bodemverontreiniging aan “De Zanderij” in verband met de geplande nieuwbouw van een zwem-/sportaccommodatie.

1.      Wanneer is de uitkomst van het rapport over de vervuiling, wélke vervuiling én in welke mate?

2.      Is er sprake van asbest in de bodem? Zo ja, op welke locatie en in welke mate?

3.      Wat gebeurt er met de nieuwbouw van de zwem-/sportaccommodatie indien er na de zomer 2018 nog geen rapport is?

Graag ontvangen wij op korte termijn antwoord op deze vragen.

Namens de fractie van Ermelo-Liberaal

Désirée Meijsen, fractievoorzitter

12 juni 2018

Schriftelijke vragen fractie Ermelo-Liberaal aan het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Ermelo inzake de bestemmingsplanwijziging van het Henriëtte van Heemstrahuis

 Aan het College van Burgemeester & Wethouders,

De fractie van Ermelo-Liberaal heeft de volgende vijf vragen inzake de bestemmingsplanwijziging van het Henriëtte van Heemstrahuis.

 1.      Klopt het dat het hier een permanente bestemmingsplanwijziging betreft, terwijl steeds in alle communicatie door Bartiméus, de gemeente en De Huischmeesters is verteld dat het een tijdelijke situatie betreft?

2.      Hóe kan voorkómen worden, dat Stichting Bartiméus Sonneheerdt het pand in de toekomst verkoopt aan een voor de omwonenden ongewenste partij?

3.      De tijdelijke aangebouwde woonunits staan er sinds 2007, met een vergunning van vier jaar, en staan hier dus illegaal. Wat gaat er gebeuren met deze woonunits?

4.      Wordt er gezocht naar een alternatieve locatie voor de woonunits?

5.      Wat gaat er gebeuren met de geplande parkeerplaatsen? Is het College bereid te kijken naar een andere locatie, zodat omwonenden hier geen/minder overlast van hebben?

Namens de fractie van Ermelo-Liberaal

Désirée Meijsen

5 april 2018


Schriftelijke vragen Ermelo-Liberaal aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Ermelo inzake de quick warmtescan woningen wijk West

Aan het College van Burgemeester & Wethouders,

In de Raadsvergadering van 9 november 2017 is de motie ‘warmtescan particuliere woningen’ van PE, BBE en SGP na behandeling van dit onderwerp vóór de stemming ingetrokken. Reden was, dat de meerderheid van de Raad, waaronder Ermelo-Liberaal, praktische en financiële bezwaren had/heeft tegen het voorstel om alle Ermelose woningeigenaren een gratis warmtescan aan te bieden.

Ook de wethouder ontraadde deze motie om de diverse redenen. Hij vertelde tégen dit middel te zijn, aangezien het weinig toevoegde aan de gegevens die al bekend zijn, om privacyredenenen en omdat een warmtescan vanaf de openbare weg niet overal uitvoerbaar is in Ermelo. Bovendien kunnen mensen voor € 75,= advies inwinnen als zij dit willen en dit bedrag via subsidie terugontvangen.

Het college heeft nu tóch besloten een deel van Ermelo, 540 woningeigenaren in wijk West, een gratis quick warmtescan aan te bieden.

Vragen Ermelo-Liberaal:

-         Wat is de reden voor het college om tóch deze gratis quick warmtescan aan te bieden, ondanks de op 9 november 2017 door Raad en wethouder benoemde bezwaren tegen dit middel?

-         Waarom negeert het college de mening van de meerderheid van de Raad en legt de genoemde bezwaren naast zich neer?

-         Kan en mag het college dit middel aanbieden aan 540 woningeigenaren, ondanks de bezwaren van de meerderheid van de Raad?

-         Hoeveel gaat het aanbieden van de gratis warmtescan in wijk West de gemeente Ermelo kosten?

-         Wat gebeurt er als mensen na de uitgevoerde warmtescan niets doen met de uitkomsten van de scan? Is dit dan weggegooid geld?!

Namens de fractie van Ermelo-Liberaal,
Désirée Meijsen
2 maart 2018


Schriftelijke vragen Ermelo-Liberaal aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Ermelo inzake de afsluiting Prins Hendriklaan

Aan het College van Burgemeester & Wethouders,

Gezien de uitspraak van de rechtbank Gelderland d.d. 27 december, waarin de bewoners van wijk Noord in het gelijk zijn gesteld, heeft Ermelo-Liberaal de volgende vragen: Graag vernemen wij van u wat het allemaal gekost heeft, vanaf het moment van het weghalen van de betonblokken, het weer terugzetten, de proceskosten en de verdere kosten zoals advocaatkosten voor het wijknetcollectief en griffiekosten.

Namens de fractie van Ermelo-Liberaal,
Désirée Meijsen   30 december 2017


Schriftelijke vraag Ermelo-Liberaal aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Ermelo inzake de meer- en onderhoudskosten fontein Raadhuisplein

Aan het College van Burgemeester & Wethouders,

In de Raadsvergadering van 14 december jl. heeft mijn fractie bij het onderwerp 8 ste Bestuursrapportage mondelinge vragen gesteld over de extra kosten van de fontein op het Raadhuisplein , namelijk over de meerkosten van € 55.000, -- en de jaarlijkse onderhoudskosten van € 10.000,--. Wij zouden hierop schriftelijke antwoorden krijgen. Onze vraag is: kan het kloppen dat wij nog geen schriftelijke antwoorden hebben ontvangen?

Namens de fractie van Ermelo-Liberaal,
Désirée Meijsen   27 december 2017


Schriftelijke vragen Ermelo-Liberaal aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Ermelo inzake de RKPWA

Aan het College van Burgemeester & Wethouders,

Gezien de commotie rond de RK-basisschool Prins Willem Alexander (RKPWA) heeft Ermelo-Liberaal de volgende vragen en opmerkingen:

1)     In de begroting is destijds een bedrag opgenomen van € 980.000,-- en nu wordt er gesproken over een totaal bedrag van +/- € 2,3 miljoen.

2)     Kunt u ons aangeven wat er nu precies is afgesproken met de RKPWA, want de wethouder zou immers vóór de Kerst 2017 een gesprek met de directie hebben?

3)     Kunt u ons aangeven wanneer de Raad is benaderd voor een extra krediet, zónder de extra kosten voor de 88 m2 extra (veranda)?

Namens de fractie van Ermelo-Liberaal,
Désirée Meijsen   11 december 2017